Pahladsingh Accountancy & ConsultancyOver ons

Wij zijn een accountantskantoor en consultancyorganisatie dat geen onderscheid maakt naar omvang of branche. Wel maken wij een onderscheid naar klanten; wij vinden het van belang dat altijd sprake is van een wederzijds vertrouwen. Dat betekent dat wij soms u niet als klant kunnen of mogen accepteren, hetzij doordat wij u niet de diensten kunnen verlenen die u verlangt, of door wettelijke of beroepsmatige verhinderingen. Aangezien we een uitgebreid netwerk van accountants en fiscalisten via Finovion beschikbaar hebben, kunnen wij u altijd voorzien van een passende oplossing.

Wij onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak. U krijgt dan ook altijd een accountant als aanspreekpunt, die altijd persoonlijk bereikbaar is.

Wij maken graag afspraken met u over de werkzaamheden om duidelijkheid te scheppen over de wederzijdse verwachtingen. Wij sturen geen onverwachte rekeningen; alle advieswerkzaamheden, vragen en contactmomenten zijn in onze prijzen begrepen, mits deze binnen de 15-minuten zijn af te handelen. Daarnaast maken wij graag met u afspraken met u vooraf over meer diepgaande werkzaamheden welke meer tijd kosten. Zo heeft u altijd duidelijkheid vooraf over onze inspanningen en de daarmee gemoeide kosten.